SILVER SELENIDE - (1302-09-6)

Wprowadzenie

Nazwa: silver selenide
* IUPAC
Numer CAS: 1302-09-6
Wzór chemiczny: Ag2Se
Masa cząsteczkowa: 294.6964 g
Procent Mass: Ag 73.206 %; Se 26.793 % 

Klasyfikacja

klejenie

klejenie: polar covalent
Ionic Character: 18.79 %

Termochemia

ΔHf° (s): -9 kcal/mol 1 = -37.66 kJ/mol
S° (s): 36.02 cal/(mol•K) 2 = 150.71 J/(mol•K)
ΔGf° (s): -10.6 kcal/mol 3 = -44.35 kJ/mol

Po więcej informacji

źródła

(1) - Dean, John A. Lange's Handbook of Chemistry, 12th ed.; McGraw-Hill Book Company: New York, NY, 1979; p 9:4-9:94.
(2) - Dean, John A. Lange's Handbook of Chemistry, 12th ed.; McGraw-Hill Book Company: New York, NY, 1979; p 9:4-9:94.
(3) - Dean, John A. Lange's Handbook of Chemistry, 12th ed.; McGraw-Hill Book Company: New York, NY, 1979; p 9:4-9:94.