TECHNETIUM(VII) OXIDE - (12165-21-8)

Giới thiệu

Tên: technetium(VII) oxide
* IUPAC
Số CAS: 12165-21-8
Công thức hóa học: Tc2O7
Khối lượng phân tử: 307.9958 g
Lễ Percent: Tc 63.637 %; O 36.362 % 

phân loại

• vô cơ

bonding

bonding: polar covalent
Ionic Character: 40.61 %

Để biết thêm thông tin

nguồn