BORON CARBIDE - (12069-32-8)

Wprowadzenie

Nazwa: boron carbide
* IUPAC
Numer CAS: 12069-32-8
Wzór chemiczny: B4C
Masa cząsteczkowa: 55.2547 g
Procent Mass: B 78.263 %; C 21.736 % 

Klasyfikacja

klejenie

klejenie: polar covalent
Ionic Character: 15.45 %

Termochemia

ΔHf° (s): -17 kcal/mol 1 = -71.13 kJ/mol
S° (s): 6.48 cal/(mol•K) 2 = 27.11 J/(mol•K)
ΔGf° (s): -17 kcal/mol 3 = -71.13 kJ/mol

Po więcej informacji

źródła

(1) - Dean, John A. Lange's Handbook of Chemistry, 12th ed.; McGraw-Hill Book Company: New York, NY, 1979; p 9:4-9:94.
(2) - Dean, John A. Lange's Handbook of Chemistry, 12th ed.; McGraw-Hill Book Company: New York, NY, 1979; p 9:4-9:94.
(3) - Dean, John A. Lange's Handbook of Chemistry, 12th ed.; McGraw-Hill Book Company: New York, NY, 1979; p 9:4-9:94.