RHENIUM(IV) TELLURIDE - (12067-00-4)

Giới thiệu

Tên: rhenium(IV) telluride
* IUPAC
Số CAS: 12067-00-4
Công thức hóa học: ReTe2
Khối lượng phân tử: 441.407 g
Lễ Percent: Re 42.184 %; Te 57.815 % 

phân loại

• vô cơ

bonding

bonding: nonpolar covalent
Ionic Character: 6.06 %

Để biết thêm thông tin

nguồn