LANTHANUM SILICIDE - (12056-90-5)

Giới thiệu

Tên: lanthanum silicide
* IUPAC
Số CAS: 12056-90-5
Công thức hóa học: LaSi2
Khối lượng phân tử: 195.0765 g
Lễ Percent: La 71.205 %; Si 28.794 % 

phân loại

• vô cơ

bonding

bonding: polar covalent
Ionic Character: 24.24 %

Để biết thêm thông tin

nguồn