YTTERBIUM(V) SILICIDE - (12039-89-3)

Giới thiệu

Tên: ytterbium(V) silicide
* IUPAC
Số CAS: 12039-89-3
Công thức hóa học: YbSi5
Khối lượng phân tử: 313.4675 g
Lễ Percent: Yb 55.201 %; Si 44.798 % 

phân loại

• vô cơ

bonding

Để biết thêm thông tin

nguồn