RHODIUM(III) OXIDE - (12036-35-0)

Wprowadzenie

Nazwa: rhodium(III) oxide
* IUPAC
Numer CAS: 12036-35-0
Wzór chemiczny: Rh2O3
Masa cząsteczkowa: 253.8092 g
Procent Mass: Rh 81.088 %; O 18.911 % 

Klasyfikacja

klejenie

klejenie: polar covalent
Ionic Character: 35.15 %

Termochemia

ΔHf° (s): -68.3 kcal/mol 1 = -285.77 kJ/mol
S° (s): 26.5 cal/(mol•K) 2 = 110.88 J/(mol•K)
ΔGf° (s): -65 kcal/mol 3 = -271.96 kJ/mol

Po więcej informacji

źródła

(1) - Dean, John A. Lange's Handbook of Chemistry, 12th ed.; McGraw-Hill Book Company: New York, NY, 1979; p 9:4-9:94.
(2) - Dean, John A. Lange's Handbook of Chemistry, 12th ed.; McGraw-Hill Book Company: New York, NY, 1979; p 9:4-9:94.
(3) - Dean, John A. Lange's Handbook of Chemistry, 12th ed.; McGraw-Hill Book Company: New York, NY, 1979; p 9:4-9:94.