NIOBIUM(VI) SELENIDE - (12034-78-5)

Giới thiệu

Tên: niobium(VI) selenide
* IUPAC
Số CAS: 12034-78-5
Công thức hóa học: NbSe3
Khối lượng phân tử: 329.78638 g
Lễ Percent: Nb 28.171 %; Se 71.828 % 

phân loại

• vô cơ

bonding

bonding: polar covalent
Ionic Character: 28.79 %

Để biết thêm thông tin

nguồn