NIOBIUM(II) OXIDE - (12034-57-0)

pagpapakilala

pangalan: niobium(II) oxide
* IUPAC
CAS Number: 12034-57-0
Chemical Formula: NbO
Molar Mass: 108.90578 g
mass Percent: Nb 85.308 %; O 14.691 % 

pag-uuri

• tulagay

bonding

bonding: ionic
Ionic Character: 55.76 %

termokimika

ΔHf° (s): -97.0 kcal/mol 1 = -405.85 kJ/mol
ΔHf° (g): 51 kcal/mol 1 = 213.38 kJ/mol
S° (s): 11.5 cal/(mol•K) 2 = 48.12 J/(mol•K)
S° (g): 57.09 cal/(mol•K) 2 = 238.86 J/(mol•K)
ΔGf° (s): -90.5 kcal/mol 3 = -378.65 kJ/mol
ΔGf° (g): 44 kcal/mol 3 = 184.10 kJ/mol

Para sa karagdagang impormasyon

Pinagmumulan

(1) - Dean, John A. Lange's Handbook of Chemistry, 12th ed.; McGraw-Hill Book Company: New York, NY, 1979; p 9:4-9:94.
(2) - Dean, John A. Lange's Handbook of Chemistry, 12th ed.; McGraw-Hill Book Company: New York, NY, 1979; p 9:4-9:94.
(3) - Dean, John A. Lange's Handbook of Chemistry, 12th ed.; McGraw-Hill Book Company: New York, NY, 1979; p 9:4-9:94.