LANTHANUM BORIDE - (12008-21-8)

Giới thiệu

Tên: lanthanum boride
* IUPAC
Số CAS: 12008-21-8
Công thức hóa học: LaB6
Khối lượng phân tử: 203.7715 g
Lễ Percent: La 68.167 %; B 31.832 % 

phân loại

• vô cơ

bonding

bonding: polar covalent
Ionic Character: 28.48 %

Để biết thêm thông tin

nguồn