BORON ARSENIDE - (12005-69-5)

Wprowadzenie

Nazwa: boron arsenide
* IUPAC
Numer CAS: 12005-69-5
Wzór chemiczny: BAs
Masa cząsteczkowa: 85.7326 g
Procent Mass: B 12.610 %; As 87.389 % 

Klasyfikacja

klejenie

klejenie: nonpolar covalent
Ionic Character: 4.24 %

Termochemia

ΔHf° (s): -110 kcal/mol 1 = -460.24 kJ/mol
S° (s): 18.7 cal/(mol•K) 2 = 78.24 J/(mol•K)
ΔGf° (s): -109 kcal/mol 3 = -456.06 kJ/mol

Po więcej informacji

źródła

(1) - Dean, John A. Lange's Handbook of Chemistry, 12th ed.; McGraw-Hill Book Company: New York, NY, 1979; p 9:4-9:94.
(2) - Dean, John A. Lange's Handbook of Chemistry, 12th ed.; McGraw-Hill Book Company: New York, NY, 1979; p 9:4-9:94.
(3) - Dean, John A. Lange's Handbook of Chemistry, 12th ed.; McGraw-Hill Book Company: New York, NY, 1979; p 9:4-9:94.