SILVER DIBROMIDE - (11078-32-3)

Wprowadzenie

Nazwa: silver dibromide
* IUPAC
Numer CAS: 11078-32-3
Wzór chemiczny: Ag3Br2
Masa cząsteczkowa: 483.4126 g
Procent Mass: Ag 66.941 %; Br 33.058 % 

Klasyfikacja

klejenie

klejenie: polar covalent
Ionic Character: 31.21 %

Po więcej informacji

źródła