MERCURY(I) NITRATE - (10415-75-5)

pagpapakilala

pangalan: mercury(I) nitrate
* IUPAC
CAS Number: 10415-75-5
Chemical Formula: Hg2(NO3)2
Molar Mass: 525.1898 g
mass Percent: Hg 76.387 %; N 5.3339 %; O 18.278 % 

pag-uuri

• tulagay

bonding

Para sa karagdagang impormasyon

Pinagmumulan