TIN(II) IODIDE - (10294-70-9)

Wprowadzenie

Nazwa: tin(II) iodide
* IUPAC
Numer CAS: 10294-70-9
Wzór chemiczny: SnI2
Masa cząsteczkowa: 372.51894 g
Procent Mass: Sn 31.866 %; I 68.133 % 

Klasyfikacja

Właściwości fizyczne


Temperatura wrzenia:*
714°C 1 = 987.15 K = 1317.2°F

* - 1 atm pressure

klejenie

klejenie: polar covalent
Ionic Character: 21.21 %

Po więcej informacji

źródła

(1) - Lide, David R. CRC Handbook of Chemistry and Physics, 84th ed.; CRC Press: Boca Raton, FL, 2003; p 4-90.