LANTHANUM CHLORIDE - (10099-58-8)

Giới thiệu

Tên: lanthanum chloride
* IUPAC
Số CAS: 10099-58-8
Công thức hóa học: LaCl3
Khối lượng phân tử: 245.2645 g
Lễ Percent: La 56.634 %; Cl 43.365 % 

phân loại

• vô cơ

bonding

bonding: ionic
Ionic Character: 62.42 %

phản ứng

Để biết thêm thông tin

nguồn