TIN(IV) CHLORIDE PENTAHYDRATE - (10026-06-9)

pagpapakilala

pangalan: tin(IV) chloride pentahydrate
* IUPAC
CAS Number: 10026-06-9
Chemical Formula: SnCl25H2O
Molar Mass: 207.63128 g
mass Percent: Sn 57.173 %; Cl 34.149 %; H 0.9708 %; O 7.7056 % 

pag-uuri

• tulagay

bonding

Para sa karagdagang impormasyon

Pinagmumulan