TIN(II) CHLORIDE DIHYDRATE - (10025-69-1)

pagpapakilala

pangalan: tin(II) chloride dihydrate; stannous chloride dihydrate
* IUPAC
CAS Number: 10025-69-1
Chemical Formula: SnCl22H2O
Molar Mass: 207.63128 g
mass Percent: Sn 57.173 %; Cl 34.149 %; H 0.9708 %; O 7.7056 % 

pag-uuri

• tulagay

bonding

Para sa karagdagang impormasyon

Pinagmumulan